แผนที่ - นางยวน ไอส์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ไปเกาะนางยวนไดร์ฟ รีสอร์ท ได้จากการนั่งเรือ ไปจากเกาะเต่า ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค