แผนที่ - ฮอไรซอน วิลเลจ

ฮอไรซอนวิลเลจตั้งอยู่ที่ทางเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดประมาณ 10 กม. จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ใช้เวลาบินเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพ

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค