แผนที่ - พาวิลเลี่ยน ริมแคว

   โรงแรม พาวิลเลี่ยม เป็นโรงแรมที่ซ่อนอยู่ในความงดงามบน ถนนลาดหญ้า-เอาวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศที่มี อุทยานแห่งชาติที่สวยงาม สามารถเดินทางมาจากกรุงเทพโดยใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง และจากตัวเมืองกาญจนบุรี 4 นาที

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค