แผนที่ - บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท

การเดินทาง

โดยรถส่วนตัว รถเช่า หรือแท็กซี่ หรือรถประจำทาง เดินทางจากกรุงเทพ ตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)

ขับรถถึงหลักกิโลเมตรที่ 370 ชิดซ้าย สังเกตป้อมตำรวจทางหลวงอ่างทอง แล้วเลี้ยวซ้าย ขับตามป้ายบอกทางรีสอร์ท ประมาณ 10.5 กิโลเมตร หรือ ขับรถถึงหลักกิโลเมตรที่ 382 ป้ายบอกทางเข้าบ้านกรูด ให้ชิดคู่ขนานด้านซ้าย 500 เมตร

ทางเข้ามีป้ายบอกทาง บ้านกรูด เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังหาดบ้านกรูด 11 กิโลเมตร จะถึง บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 333/2 หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค