แผนที่ - ดุสิต ไอส์แลนด์ เชียงราย

โรงแรม - ตัวเมืองเชียงราย 1.2 กิโลเมตร
โรงแรม - สนามบินเชียงราย 11 กิโลเมตร
โรงแรม - อนุสรณ์พ่อขุนเม็งราย  1.5 กิโลเมตร
โรงแรม - สันติบุรี กอล์ฟ คลับ 9 กิโลเมตร

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค