แผนที่ - เชียงราย วัลเลย์ รีสอร์ท แอท ดอย ห่ม ฟ้า

การเดินทาง
- ประมาณ 30 กิโลเมตร จากสนามบินเชียงราย
- ประมาณ 40 กิโลเมตร จากตัวเมือง เชียงราย
- ประมาณ 30 นาที ขับรถจากชายแดนพม่า
- ประมาณ 30 นาที ขับรถจากชายแดนลาว

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค