แผนที่ - คามีโอ โฮเต็ล อยุธยา

โรงแรม คลาสสิค คามีโอ อยุธยา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีโบราณสถานที่สวยงาม ทั้งพระราชวังและวัด การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีจากสนามบินดอนเมือง และ 1 ชั่วโมง 30 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ที่พักแบ่งตามภูมิภาค