แผนที่ - กนกรัตน์ รีสอร์ท

   จากถนนพระรามที่ 2 เบี่ยงซ้ายเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม วิ่งมาตามถนนสมุทรสงคราม - บางแพ (ทางไปอัมพวา) เมื่อผ่านวัดช่องลม ให้ชิดขวาเตรียม กลับรถข้างหน้า (ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว) วิ่งตรงมาประมาณ 900 เมตร ชะลอรถแล้วจะเห็นป้ายบอกทางเข้ากนกรีสอร์ทและร้านอาหารชาวเล เลี้ยวซ้ายวิ่งตามป้ายบอกทางจนสุดทางริมแม่น้ำ ก็จะพบกนกรัตน์รีสอร์ท ทางซ้ายมือ คู่กับสวนอาหารชาวเล

ที่พักแบ่งตามภูมิภาค