ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 39

พระพุทธบาทภูสิงห์

พระพุทธบาทภูสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รอยพระพุทธบาทภูสงห์เป็นรอยพระบาทข้างขวาขนาดใหญ่ที่สลักลงในเนื้อหินทรายลึก 5 ซม. ยาว 1.47 ม. กว้าง 57 ซม. ที่กลางพระพุทธบาทเป็นรูปตราธรรมจักร สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,200-1,400 ปี