ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 12

ปราสาทเยอ

ปราสาทเยอ ลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยวขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลาง องค์ปรางค์สร้างด้วยหินทราย ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง มีทับหลังที่น่าสนใจสองชิ้น ตั้งอยู่ข้างล่างเป็นทับหลังหินทราย จำหลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และมีลายพวงมาลัยดอกไม้อยู่ด้านข้าง ส่วนทับหลังอีกชิ้นหนึ่งจำหลักเป็นรูปเทวดาประทับเหนือหน้ากาล