ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 39

น้ำตกวังใหญ่

น้ำตกวังใหญ่ชมน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสายน้ัำตกที่ใหญ่ ด้านล่างเป็นแอ่งกว้าง น้ำลึก มีโขดหินระเกะระกะและต้นไทรใหญ่แผ่ปกคลุม ส่วนด้านบนน้ำตกมีแอ่งน้ำไม่ลึก เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนบนลานหิน บรรยากาศโดยรอบเป็นป่าทึบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศป่าเขา