ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 51

น้ำตกซำไทร

หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา บ้านจองกอ ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ
น้ำตกเล็กๆ แวดล้อมด้วยป่าร่มรื่น และมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำ