ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 27

ถ้ำภูผายนต์

ถ้ำภูผายนต์ ชาวบ้านเรียกภูผายนต์ว่าภูผาลาย ตั้งอยู่ในเขต อุทยาแห่งชาติภูผายล แผ่นผาบริเวณยอดเขามีถาพสลักยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นพื่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากจุดที่จอดรถมีบันไดจำนวน 300 ชั้นขึ้นไปยังยอดเขา มีจุดพักเหนื่อยและจุดชมทิวทัศน์หุบเขา