ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 94

กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวาใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวาใหญ่ เป็นแหล่งรวบรวมผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภายในอาคารสำนักงานกลุ่มสตรีทอผ้าฯ จัดแสดงงผ้าทอต่างๆ มีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายหลายลวดลาย ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือผ้าไหมมัดหมี่ลายผึ้งน้อยและผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายช่อข้าวโพด ด้านนอกอาคารสำนักงานฯ เป็นโรงทอ ด้านหลัเป็นโรงย้อมนังท่องเที่ยวที่สนใจกระบวนการผลิตสามารถเข้าชมได้

โทร : 0-1061-9360, 0-4279-9315