ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,065

สวนผีเสื้อ และ อควาเรียมภูเก็ต

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กม. เดินทางไปตามถนนเยาวราชแล้วเลี้ยวซ้ายที่สามแยกหมู่บ้านสามกองไปเล็กน้อย เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อนจำพวกผีเสื้อ แมลง ปลา และปะการัง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับธรรมชาติ

ค่าธรรมเนียม

คนไทย

  • ค่าเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท

ชาวต่างประเทศ

  • เด็ก 50 ชาวต่างประเทศผู้ใหญ่ 120 บาท

ที่เที่ยวแนะนำ