ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 874

ตลาดสดบันซ้าน

ตลาดสดบันซ้าน เป็นตลาดทันสมัย ที่นี่จะแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนจะเป็นศูนย์อาหาร ชั้นล่างจะแบ่งเป็นล็อกให้เดินง่าย มีสินค้าที่จำหน่ายไปต่างจากตลาดทั่วไป เป็นตลาดขายส่งอาหารทะเลสดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี ของทะเลแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาหวาน ปลาเค็ม ปลาฉิ้งฉาอบ รวมไปถึงกะปิแห้ง ให้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก สิ่งน่าสนใจของตลาดสดบันซ้าน นับเป็นแหล่งอาหารทะเลสดขนาดใหญ่ ในย่านป่าตอง เป็นตลาดที่ต้องมาจับจ่ายอาหารทะเลสดที่ตลาดแห่งนี้ นอกจากจะได้ของสดแล้ว ราคายังไม่แพงอีกด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ