ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 461

น้ำตกกะทู้

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กม. บรรยากาศร่มรื่น ในฤดูแล้งไม่มีน้ำ

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ