ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 203

วัดจันเสน

วัดจันเสน ตั้งอยู่ที่ตำบลจันเสน ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสน ซึ่งเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ พระพิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียงดินเผา ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัด ใบหอกสำริด ซึ่งจัดแสดงไว้อย่างเป็นระเบียบและน่าสนใจในพิพิธภัณฑ์จันเสน บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ปกติจะเปิดให้ชมในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยมีเยาวชนอาสาสมัครนำชม ผู้ที่ต้องการชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้ นอกจากนี้ยังมีจักรยานให้เช่าชมเมืองโบราณอีกด้วย บริเวณวัดมีการรวมกลุ่มสตรีบ้านจันเสนทอผ้าด้วยกี่กระตุก มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้ามัดย้อม และตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 

 

การเดินทาง

การเดินทาง จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายเข้าอินทร์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 11) แล้วใช้เส้นทางที่จะไปอำเภอตาคลี (ทางหลวงหมายเข 3196) ข้ามทางรถไฟจะพบป้ายสู่วัดจันเสน
 
 หากเดินทางจากนครสวรรค์ ให้ใช้เส้นทางที่จะไปชัยนาท ทางหลวงหมายเลข 32 และแยกซ้ายทางไปอำเภอตาคลีอีก 7 กม. และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง 3196 อีก 28 กิโลเมตรจะเห็นป้ายเข้าวัดจันเสนก่อนข้ามทางรถไ