ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,806

สะพานสารสิน

สะพานสารสิน

สะพานสารสิน เป็นสะพานเชื่อมเกาะภูเก็ตกับ จ.พังงา โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สะพานแห่งนี้ตั้งชื่อตามนามสกุลของ นายพจน์ สารสิน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เริ่มสร้างครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนสำเร็จสามารถเปิดใช้การได้ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ใช้งบประมาณทั้งหมด 28,770,000 บาท สะพานสารสิน มีความยาวทั้งหมด 660 เมตรเป็นทางผิวคอนกรีต 360 เมตร ตัวสะพานคอนกรีตอัดแรงยาว 300 เมตร กว้าง 11 เมตร เป็นทางรถวิ่งกว้าง 8 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.5 เมตร รับผิดชอบดูแลโดย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม


หอชมวิวสะพานสารสินทางเดินสะพานสารสินหอชมวิว สะพานสารสินมองวิวด้านบนจากหอชมวิว

 
ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสินภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสินภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ภาพมุมสูง สะพานสารสิน

ที่เที่ยวแนะนำ