จุดทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง
จุดทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง ชานเบิกไพร ธรรมชาติล้อมรอบ ต้นไทร ดอกพญาเสือโคร่งบนจุดกางเต้นท์ ดอกพญาเสือโคร่งบนจุดกางเต้นท์ ห้องน้ำบริการแก่นักท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว สวนลานกว้าง

จุดทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง