วัดป่าชัยรังสี
วิวมุมสูงวัดป่ารังสี วิวมุมสูงวัดป่ารังสี วิวมุมสูงวัดป่ารังสี วิวมุมสูงวัดป่ารังสี ซุ้มประตูทางเข้า บึงด้านหน้าวัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี ทางเข้า วัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี จุดกราบไหว้ วัดป่าชัยรังสี กราบไหว้สักการะ ภายในวัดป่าชัยรังสี วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี

ที่เที่ยวแนะนำ