พระอุโบสถ
กราบไหว้พระพุทธรูป ภายใน จุดเช่าพระบูชา ลานจอดรถ พระอุโบสถ บรรไดทางขึ้นเขา ตู้กระเช้าขึ้นด้านบน พระพุทธรูปด้านบน พระเจดีย์สีทอง

พระอุโบสถ