วิหารพระยืน
วิหารพระยืน วัดพระพุทธไสยาสน์ พระบรมฉายลักษณ์ ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์ ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์ ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์ ด้านนอกของ วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระยืน