Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2901 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 2902 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2903 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2904 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 2905 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 2906 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2907 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 2908 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 2909 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2910 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2911 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 2912 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรากู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 2913 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 2914 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 2915 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 2916 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2917 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 2918 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2919 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 2920 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 2921 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2922 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 2923 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 2924 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2925 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2926 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 2927 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 2928 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 2929 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 2930 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 2931 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 2932 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2933 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2934 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 2935 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2936 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2937 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 2938 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2939 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2940 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2941 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2942 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 2943 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2944 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2945 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 2946 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2947 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 2948 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 2949 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 2950 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2951 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 2952 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 2953 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 2954 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 2955 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2956 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 2957 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 2958 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2959 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2960 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2961 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 2962 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2963 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 2964 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2965 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 2966 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 2967 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 2968 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 2969 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 2970 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 2971 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 2972 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 2973 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 2974 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2975 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 2976 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 2977 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2978 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2979 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2980 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2981 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2982 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 2983 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2984 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2985 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2986 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2987 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 2988 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2989 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 2990 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 2991 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 2992 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 2993 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2994 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2995 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2996 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา 

 
ความเห็นที่ 2997 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 2998 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 2999 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 3000 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว