Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2801 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 2802 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 2803 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 2804 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

 
ความเห็นที่ 2805 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 
ความเห็นที่ 2806 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 2807 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2808 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 2809 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 2810 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 2811 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2812 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 2813 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 2814 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 2815 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2816 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2817 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2818 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 2819 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 2820 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 2821 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2822 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 2823 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 2824 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2825 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 2826 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2827 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2828 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 2829 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2830 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 2831 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 2832 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 2833 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2834 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 2835 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2836 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2837 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2838 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2839 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 2840 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2841 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

 
ความเห็นที่ 2842 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2843 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2844 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2845 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2846 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 2847 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2848 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 2849 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 2850 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย

 
ความเห็นที่ 2851 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2852 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 2853 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 2854 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2855 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2856 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 2857 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2858 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 2859 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2860 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2861 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2862 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2863 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2864 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 2865 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2866 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2867 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2868 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 2869 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2870 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2871 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2872 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2873 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2874 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 2875 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 2876 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2877 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 2878 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 2879 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 2880 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 2881 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 2882 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2883 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 2884 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 2885 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2886 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 2887 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 2888 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2889 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2890 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 2891 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2892 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 2893 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 2894 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 2895 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2896 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 2897 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 2898 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2899 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 2900 โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว