Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  next  
ร่วม ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาลัย)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 301 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 302 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 303 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 304 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 305 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 306 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 307 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 308 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 309 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 310 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 311 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 312 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 313 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 314 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 315 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 316 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 317 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 318 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 319 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 320 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 321 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 322 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 323 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 324 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 325 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 326 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 327 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 328 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 329 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 330 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 331 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 332 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 333 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 334 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 335 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 336 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 337 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : ร้อย.บก.ร.151/2  

๑ ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
๒ ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด
๓ แด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
๔ พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๕ พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๖ พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่ง
๗ พระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๘ ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
๙ ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๐ ขอให้พระองค์สุขภาพร่างกาย - จิตใจ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชาติไทย
๑๑ ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
๑๒ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓ ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ขวัญประชาชนชาวไทยตลอดไป
๑๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
๑๕ ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๑๖ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
๑๗ ขออำนาจคุณพระศรรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงหาย
๑๘ จากอาการพระประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง2๓๙ ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๙ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๒๐ พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๒๑ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๒๒ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๒๓ Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๒๔ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๒๕ จอมทัพจอมไทยจอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติขวัญประชานราศัย เถลิงเกียรติเกริกไกรไม่ลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
๒๖ พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมลพระเกียรติก้องสากลคู่โลกา
๒๗ พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอทรงพระเจริญ
๒๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป ขอคุณพระศรีรัตนไตร และ ทั้งหลายทั่วสากลโลกให้ปกป้องคุ้มครองพระองค์ตลอดไป
๒๙ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินำมาซึ่งความร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย
๓๐ มหาราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๓๑ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั่วหล้า
๓๒ ไทยนี้รักสามัคคี ร่วมภักดีต่อสถาบัน
๓๓ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง
๓๔ ขยันมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อในหลวง
๓๕ มีชีวิตพอเพียง พออยู่พอกิน วิถีไทย ซึ่งได้มาจากน้ำพระทัยในหลวงทรงโปรดกล้า
๓๖ ด้วยศิระพระบารี ประชาชีร่มเย็นทั่วถิ่นไทย
๓๗ ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๓๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๓๙ พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
๔๐ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๔๑ ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
๔๒ ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด
๔๓ แด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
๔๔ พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๔๕ พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๔๖ พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่ง
๔๗ พระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔๘ ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
๔๙ ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๕๐ ขอให้พระองค์สุขภาพร่างกาย - จิตใจ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชาติไทย
๕๑ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๕๒ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
๕๓ ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อองค์สถาบันตลอดไป
๕๔ ขอพระองค์จงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน เทอญ
๕๕ ข้าพเจ้าขอทำดีถวายในหลวงโดยการเป็นคนที่ดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
๕๖ ข้าพระพุทธเจ้าขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลภพจงอำนวยอวยชัยให้
๕๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมีสุขภาพพลานามัยดียิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไปจนปกติดังเดิม
๕๘ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๕๙ ขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและพื้นแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและสงบสุข
๖๐ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๖๑ ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
๖๒ ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด
๖๓ แด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
๖๔ พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๖๕ พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๖๖ พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่ง
๖๗ พระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๖๘ ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
๖๙ ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๗๐ ขอให้พระองค์สุขภาพร่างกาย - จิตใจ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชาติไทย
๗๑ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๗๒ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
๗๓ ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อองค์สถาบันตลอดไป
๗๔ ขอพระองค์จงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน เทอญ
๗๕ ข้าพเจ้าขอทำดีถวายในหลวงโดยการเป็นคนที่ดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
๗๖ ข้าพระพุทธเจ้าขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลภพจงอำนวยอวยชัยให้
๗๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมีสุขภาพพลานามัยดียิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไปจนปกติดังเดิม
๗๘ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๗๙ ขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและพื้นแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและสงบสุข
๘๐ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๘๑ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั่วหล้า
๘๒ ไทยนี้รักสามัคคี ร่วมภักดีต่อสถาบัน
๘๓ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง
๘๔ ขยันมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อในหลวง
๘๕ มีชีวิตพอเพียง พออยู่พอกิน วิถีไทย ซึ่งได้มาจากน้ำพระทัยในหลวงทรงโปรดกล้า
๘๖ ด้วยศิระพระบารี ประชาชีร่มเย็นทั่วถิ่นไทย
๘๗ ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๘๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๘๙ พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
๙๐ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๙๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๙๒ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๙๓ หลังจากหายจากการประชวรแล้วขออย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยขอพระองค์จงมีความสุขมากๆ
๙๔ เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง
๙๕ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
๙๖ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์
๙๗ ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่ง ขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม
๙๘ เรารักในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์
๙๙ ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุมั่นขวัญ ขวัญยืนตลอดไป
๑๐๐ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๑๐๑. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๐๒. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๑๐๓. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
๑๐๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๑๐๕. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๑๐๖. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
๑๐๗. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
๑๐๘. ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
๑๐๙. ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
๑๑๐. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๑๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
๑๑๒. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระข้อความที่เจริญยิ่งยืนนาน
๑๑๓. ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
๑๑๔. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
๑๑๕. จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ
๑๑๖. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
๑๑๗. ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
๑๑๘. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๑๙. พระพลนามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๒๐. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๑๒๒ ขอให้พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมี ส่งผลให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็น
๑๒๓ พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทอง เพราะลูกพระบิดาคือคนไทย
๑๒๔ อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๒๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข
๑๒๖ พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า
๑๒๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งๆขึ้นไป
๑๒๘ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมาช้านาน
๑๒๙ ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓๐ จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา
๑๓๑ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๑๓๒ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๓๓ Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๓๔ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๑๓๕ จอมทัพจอมไทยจอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติขวัญประชานราศัย เถลิงเกียรติเกริกไกรไม่ลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
๑๓๖ พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมลพระเกียรติก้องสากลคู่โลกา
๑๓๗ พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอทรงพระเจริญ
๑๓๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป ขอคุณพระศรีรัตนไตร และ ทั้งหลายทั่วสากลโลกให้ปกป้องคุ้มครองพระองค์ตลอดไป
๑๓๙ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินำมาซึ่งความร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย
๑๔๐ มหาราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๔๑ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั่วหล้า
๑๔๒ ไทยนี้รักสามัคคี ร่วมภักดีต่อสถาบัน
๑๔๓ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง
๑๔๔ ขยันมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อในหลวง
๑๔๕ มีชีวิตพอเพียง พออยู่พอกิน วิถีไทย ซึ่งได้มาจากน้ำพระทัยในหลวงทรงโปรดกล้า
๑๔๖ ด้วยศิระพระบารี ประชาชีร่มเย็นทั่วถิ่นไทย
๑๔๗ ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๑๔๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔๙ พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
๑๕๐ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๑๕๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๑๕๒ ขอให้พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมี ส่งผลให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็น
๑๕๓ พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทอง เพราะลูกพระบิดาคือคนไทย
๑๕๔ อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๕๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข
๑๕๖ พระบารมีมากล้น เหนือคณา ชาวประชาสุขสันต์ ถ้วนหน้า
๑๕๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งๆขึ้นไป
๑๕๘ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมาช้านาน
๑๕๙ ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๖๐ จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่กรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา
๑๖๑ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๑๖๒ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๖๓ Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๖๔ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๑๖๕ จอมทัพจอมไทยจอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติขวัญประชานราศัย เถลิงเกียรติเกริกไกรไม่ลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
๑๖๖ พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมลพระเกียรติก้องสากลคู่โลกา
๑๖๗ พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอทรงพระเจริญ
๑๖๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป ขอคุณพระศรีรัตนไตร และ ทั้งหลายทั่วสากลโลกให้ปกป้องคุ้มครองพระองค์ตลอดไป
๑๖๙ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินำมาซึ่งความร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย
๑๗๐ มหาราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๗๑ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั่วหล้า
๑๗๒ ไทยนี้รักสามัคคี ร่วมภักดีต่อสถาบัน
๑๗๓ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง
๑๗๔ ขยันมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อในหลวง
๑๗๕ มีชีวิตพอเพียง พออยู่พอกิน วิถีไทย ซึ่งได้มาจากน้ำพระทัยในหลวงทรงโปรดกล้า
๑๗๖ ด้วยศิระพระบารี ประชาชีร่มเย็นทั่วถิ่นไทย
๑๗๗ ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๑๗๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗๙ พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
๑๘๐ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ
๑๘๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๑๘๒ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๑๘๓ หลังจากหายจากการประชวรแล้วขออย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยขอพระองค์จงมีความสุขมากๆ
๑๘๔ เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง
๑๘๕ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
๑๘๖ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์
๑๘๗ ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่ง ขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม
๑๘๘ เรารักในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์
๑๘๙ ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุมั่นขวัญ ขวัญยืนตลอดไป
๑๙๐ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๑๙๑ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๑๙๒ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
๑๙๓ ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อองค์สถาบันตลอดไป
๑๙๔ ขอพระองค์จงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน เทอญ
๑๙๕ ข้าพเจ้าขอทำดีถวายในหลวงโดยการเป็นคนที่ดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
๑๙๖ ข้าพระพุทธเจ้าขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลภพจงอำนวยอวยชัยให้
๑๙๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมีสุขภาพพลานามัยดียิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไปจนปกติดังเดิม
๑๙๘ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๑๙๙ ขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและพื้นแผ่นดินไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและสงบสุข
๒๐๐ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 338 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 339 โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 340 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 341 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 342 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 343 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 344 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 345 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 346 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 347 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 348 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 349 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 17:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 350 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 18:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 351 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 18:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 352 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 : 18:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นราษฎรในองค์พ่อหลวง และข้าพเจ้าจักขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตราบจนกว่าชีพของข้าพเจ้าจักหาไม่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 353 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 : 22:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราจงน้อมนำพระราชดำรัสฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 354 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 355 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 356 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 357 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 358 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 359 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 360 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 361 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 362 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 363 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 364 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 365 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 366 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 367 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 368 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 369 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 370 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 371 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 372 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 373 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 374 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 375 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 376 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 377 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 378 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 379 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 380 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 381 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 382 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 383 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 384 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 385 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 386 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 387 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 388 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 389 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 390 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 391 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 392 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 393 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 394 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 395 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 396 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 397 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 398 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 399 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 400 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 

back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว