Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  next  
ร่วม ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาลัย)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 201 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 202 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 203 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 204 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 205 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 206 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 207 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 208 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 209 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 210 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 211 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 212 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 213 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 214 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 215 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 216 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 217 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 218 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 219 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 220 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 221 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 222 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 223 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 224 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 225 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 226 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 227 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 228 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 229 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 230 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 231 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 232 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 233 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 234 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 235 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 236 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 237 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 238 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 239 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 240 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  


เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 241 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 242 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 243 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 244 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 245 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 246 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 247 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 248 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 249 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 250 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 251 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 252 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 253 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 254 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 255 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 256 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 257 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 14:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี

 
ความเห็นที่ 258 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 58 : 18:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 259 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 58 : 18:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 260 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 58 : 18:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 261 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 262 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 263 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 264 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 265 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 266 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 267 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 268 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 269 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 270 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 271 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 272 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 273 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 274 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 275 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 276 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 277 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 278 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 279 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 280 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 281 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 282 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 283 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 284 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 00:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 285 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 286 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 287 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 288 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 289 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 290 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 12:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 291 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 292 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 293 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 294 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 295 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 296 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 297 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 298 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 299 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 300 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 

back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว