Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  [48]  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4701 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 4702 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 4703 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 4704 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 4705 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 4706 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 4707 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 4708 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4709 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 4710 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 4711 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4712 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4713 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4714 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง ถึงนี่

 
ความเห็นที่ 4715 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4716 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 4717 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4718 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4719 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4720 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4721 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 4722 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4723 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 4724 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน 

 
ความเห็นที่ 4725 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4726 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4727 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 4728 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4729 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล 

 
ความเห็นที่ 4730 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 4731 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4732 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา 

 
ความเห็นที่ 4733 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 4734 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 4735 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

 
ความเห็นที่ 4736 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4737 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4738 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4739 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ

 
ความเห็นที่ 4740 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์

 
ความเห็นที่ 4741 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 4742 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 4743 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 4744 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล

 
ความเห็นที่ 4745 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4746 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล-   กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่  

 
ความเห็นที่ 4747 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 4748 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์

 
ความเห็นที่ 4749 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก

 
ความเห็นที่ 4750 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้มีแต่ให้

 
ความเห็นที่ 4751 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4752 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4753 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 4754 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 4755 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4756 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4757 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4758 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 4759 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา  

 
ความเห็นที่ 4760 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4761 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4762 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

3 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 4763 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 4764 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรก็ยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 4765 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4766 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 
ความเห็นที่ 4767 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 4768 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 4769 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4770 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 4771 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4772 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 4773 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 4774 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4775 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 4776 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 4777 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 4778 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 4779 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 4780 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 4781 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4782 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 4783 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4784 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4785 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 4786 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4787 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4788 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 4789 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4790 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 4791 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4792 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 4793 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4794 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 4795 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 4796 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 17:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4797 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4798 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 4799 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 4800 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  [48]  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว