Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4601 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4602 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4603 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา 

 
ความเห็นที่ 4604 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4605 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 4606 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4607 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4608 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย 

 
ความเห็นที่ 4609 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 4610 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4611 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 4612 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4613 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 4614 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย 

 
ความเห็นที่ 4615 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 

 
ความเห็นที่ 4616 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 4617 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 

 
ความเห็นที่ 4618 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4619 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4620 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4621 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4622 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4623 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย 

 
ความเห็นที่ 4624 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4625 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4626 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4627 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 4628 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4629 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4630 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี 

 
ความเห็นที่ 4631 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย 

 
ความเห็นที่ 4632 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 4633 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4634 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4635 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 4636 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 4637 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 4638 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4639 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 4640 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 4641 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 4642 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4643 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 4644 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4645 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 4646 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4647 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4648 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4649 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4650 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4651 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4652 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4653 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 4654 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4655 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 4656 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4657 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดี เราก็จะได้สิ่งดี ๆ ทำดีถวายพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4658 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4659 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ 

 
ความเห็นที่ 4660 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง ทวยราษฏร์ไทยพบภัย มิพรั่นพรึง ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณาขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4661 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มิ่งขวัญฟ้าราชันมหาราช อภิวาทเดชะพระทรงศรี ทหารกล้ามอบชีวิตเป็นราชพลี ป้องจักรีภูมิพลทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4662 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4663 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 4664 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4665 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 

 
ความเห็นที่ 4666 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรง เหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว 

 
ความเห็นที่ 4667 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4668 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทางพร

 
ความเห็นที่ 4669 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4670 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4671 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 4672 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4673 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4674 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 4675 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 4676 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 4677 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4678 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 4679 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4680 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4681 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4682 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 12:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักเล่า 

 
ความเห็นที่ 4683 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4684 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 4685 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 4686 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 4687 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4688 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4689 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4690 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 4691 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4692 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4693 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4694 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4695 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4696 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4697 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 4698 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4699 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 4700 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว