Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3001 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย 

 
ความเห็นที่ 3002 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 3003 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3004 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 3005 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 3006 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 3007 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย 

 
ความเห็นที่ 3008 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 

 
ความเห็นที่ 3009 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3010 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 

 
ความเห็นที่ 3011 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่ ๒  

พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อหลวงของเรา จงทดแทนคุณ

 
ความเห็นที่ 3012 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่ ๒  

การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 3013 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : กรมรบพิเศษที่ ๒  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3014 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3015 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3016 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3017 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 3018 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 3019 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3020 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย 

 
ความเห็นที่ 3021 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3022 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3023 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 3024 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 3025 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3026 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3027 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง 

 
ความเห็นที่ 3028 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี 

 
ความเห็นที่ 3029 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย 

 
ความเห็นที่ 3030 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 3031 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3032 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3033 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 3034 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 3035 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 3036 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 3037 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3038 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 3039 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3040 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3041 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 3042 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3043 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 3044 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 3045 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 3046 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 3047 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3048 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3049 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3050 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3051 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3052 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3053 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3054 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 3055 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3056 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 3057 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3058 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3059 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดี เราก็จะได้สิ่งดี ๆ ทำดีถวายพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3060 โพสเมื่อ : 2 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3061 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3062 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3063 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3064 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3065 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 3066 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3067 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3068 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 3069 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 3070 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 3071 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3072 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 3073 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3074 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3075 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3076 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักเล่า 

 
ความเห็นที่ 3077 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3078 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 3079 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 3080 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 3081 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3082 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 3083 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 3084 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 3085 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3086 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3087 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 3088 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3089 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3090 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3091 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3092 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 3093 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3094 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 3095 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3096 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 3097 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 3098 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 3099 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 3100 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว