Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1601 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1602 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1603 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1604 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1605 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1606 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1607 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1608 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1609 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1610 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1611 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1612 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1613 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1614 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1615 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1616 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1617 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1618 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1619 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1620 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1621 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1622 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 1623 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 1624 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1625 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 1626 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1627 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1628 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1629 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1630 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทรงจงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1631 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาสุขทั่วหล้าด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1632 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1633 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1634 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย  จอมทัพธรรม

 
ความเห็นที่ 1635 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 1636 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

 
ความเห็นที่ 1637 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1638 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 1639 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 1640 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อฝนแล้งทรงพระราชทานฝนเทียม เมื่อน้ำท่วมทรงโปรดให้ทำแก้มลิง พระองค์ท่านไม่เคยนิ่งดูดาย เมื่อพสกนิกรชาวไทยทุกข์เข็ญ

 
ความเห็นที่ 1641 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิพล ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ผู้เป็นพ่อของชาวไทยเกล้ากระหม่อมภูมิใจที่เกิดมาเป็นข้าของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1642 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1643 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1644 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1645 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืน

 
ความเห็นที่ 1646 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1647 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเสโทไหล่หลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เดรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

 
ความเห็นที่ 1648 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้พรใดในหล้าที่ว่าใช้ ลูกขอให้พระองค์ สุขพระหฤทัยพระวรกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1649 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1650 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1651 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1652 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1653 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 1654 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1655 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

 
ความเห็นที่ 1656 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

 
ความเห็นที่ 1657 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน "

 
ความเห็นที่ 1658 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน

 
ความเห็นที่ 1659 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น

 
ความเห็นที่ 1660 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

 
ความเห็นที่ 1661 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

 
ความเห็นที่ 1662 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

 
ความเห็นที่ 1663 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

 
ความเห็นที่ 1664 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : ฝสวส.จทบ.ช.พ.  

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1665 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : Yostada Uchuwat  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปนานแสนนาน

 
ความเห็นที่ 1666 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1667 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1668 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1669 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1670 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1671 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1672 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1673 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1674 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1675 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1676 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1677 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1678 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1679 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1680 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1681 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1682 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1683 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1684 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 1685 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 1686 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1687 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 1688 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1689 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1690 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1691 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1692 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทรงจงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1693 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาสุขทั่วหล้าด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1694 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1695 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1696 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย  จอมทัพธรรม

 
ความเห็นที่ 1697 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 1698 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

 
ความเห็นที่ 1699 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1700 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว