Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1501 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1502 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนึ่งเดียวในใจรักในหลวง ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1503 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 1504 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ช่วยปลดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับปวงชนชาวไทย ในการทำไร่นาสวนผสม

 
ความเห็นที่ 1505 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1506 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1507 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญญา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชลีขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1508 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1509 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 1510 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเหนื่อยยากลำบากกายเพื่อเราคนไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1511 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 1512 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1513 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1514 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1515 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1516 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1517 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1518 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1519 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1520 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 1521 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 1522 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1523 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1524 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 1525 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1526 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1527 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้

 
ความเห็นที่ 1528 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีองค์ราชันทรงเสียสละเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1529 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 1530 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวง ของเรานั้นอยู่ในใจของคนไทยมาโดยตลอด ประเทศไทยนับว่าโชคดีมากครับที่มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1531 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กาลเวลาแม้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระราชดำริและพระราชดำรัสยังทรงอยู่คู่กาลเวลาเสมอ

 
ความเห็นที่ 1532 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1533 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1534 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร พระองค์ทรง เป็นพ่อหลวงของพสกนิกรของชาวไทยไปตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1535 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่อง ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1536 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1537 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1538 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 1539 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1540 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1541 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย

 
ความเห็นที่ 1542 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1543 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 1544 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1545 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ

 
ความเห็นที่ 1546 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1547 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 1548 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1549 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1550 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา

 
ความเห็นที่ 1551 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา

 
ความเห็นที่ 1552 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 1553 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 
ความเห็นที่ 1554 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1555 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1556 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย

 
ความเห็นที่ 1557 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 1558 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 
ความเห็นที่ 1559 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 1560 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1561 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1562 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1563 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1564 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 1565 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1566 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน การดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 1567 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 1568 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 1569 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "  น้ำพระทัย  รดรินหลั่ง  ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิตให้ศึกษา น้ำใสด้วย  กังหันชัยพัฒนา  อนุรักษ์  พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

 
ความเห็นที่ 1570 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 1571 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 1572 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...

 
ความเห็นที่ 1573 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1574 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 1575 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1576 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็น อย่างถาวรแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1577 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 1578 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“พอเพียง” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 1579 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญ ให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้  คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1580 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1581 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่

 
ความเห็นที่ 1582 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1583 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1584 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1585 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 1586 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1587 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1588 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

 
ความเห็นที่ 1589 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1590 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 1591 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 1592 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อฝนแล้งทรงพระราชทานฝนเทียม เมื่อน้ำท่วมทรงโปรดให้ทำแก้มลิง พระองค์ท่านไม่เคยนิ่งดูดาย เมื่อพสกนิกรชาวไทยทุกข์เข็ญ

 
ความเห็นที่ 1593 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิพล ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ผู้เป็นพ่อของชาวไทยเกล้ากระหม่อมภูมิใจที่เกิดมาเป็นข้าของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1594 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1595 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1596 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1597 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืน

 
ความเห็นที่ 1598 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1599 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเสโทไหล่หลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เดรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

 
ความเห็นที่ 1600 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้พรใดในหล้าที่ว่าใช้ ลูกขอให้พระองค์ สุขพระหฤทัยพระวรกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว