Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  next  
ร่วม ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาลัย)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 801 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 12:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 802 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 803 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 12:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 804 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 805 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 806 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 807 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 808 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 809 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 810 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 811 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 812 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 813 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 814 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 815 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 816 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 817 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 818 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 819 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 820 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 821 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 822 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 823 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

59.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 824 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

59.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 825 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

59.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 826 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

59.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 827 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 828 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 829 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 830 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 831 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 832 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 833 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 834 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 835 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 836 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 837 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 838 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 839 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 840 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 841 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 842 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 15:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 843 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 19:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 844 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 19:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 845 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 19:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 846 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 20:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 847 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 20:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 848 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 20:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 849 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 20:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 850 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 58 : 20:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 851 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 852 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 853 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 854 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 855 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 856 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 857 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 858 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 859 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 860 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 861 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 862 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 863 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 864 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 865 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 866 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 867 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 868 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 869 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 870 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 871 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 872 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 873 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 15:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 874 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 875 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 876 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 877 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 878 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 879 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 880 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 881 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 882 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 883 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 884 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 16:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 885 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 886 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 887 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 17:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 888 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 19:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 889 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 890 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 891 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 892 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 893 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 894 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 895 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 896 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 897 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 898 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 899 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 900 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว