Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  next  
ร่วม ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาลัย)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 401 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 402 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 403 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 404 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 405 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 406 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 407 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 408 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 409 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 410 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 411 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 412 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 413 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 58 : 21:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 414 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 415 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 416 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 417 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 418 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 419 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 420 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 421 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 422 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 423 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 13:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 424 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 425 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 426 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 427 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 428 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 429 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 430 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 431 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 432 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 433 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 434 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 435 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 436 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 437 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 438 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 439 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 440 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 441 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 442 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 443 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 444 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 445 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 446 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 447 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 448 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 449 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 450 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 451 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 452 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 453 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 17:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 454 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 455 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 456 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 457 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 458 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 459 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 460 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 461 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 462 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 463 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 464 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 465 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 466 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 467 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 468 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 469 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 470 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 471 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 472 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 473 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 12:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 474 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 475 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 476 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 477 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 478 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 479 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 480 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 481 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 482 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 483 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 484 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 485 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 486 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 487 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 488 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 489 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 490 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 491 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 492 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 493 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 494 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 495 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 
ความเห็นที่ 496 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 
ความเห็นที่ 497 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 
ความเห็นที่ 498 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 
ความเห็นที่ 499 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 
ความเห็นที่ 500 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

 

back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว