Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  
ร่วม ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาลัย)
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 : 17:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 901 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 902 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 903 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 904 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 905 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 906 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 907 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 908 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 909 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 910 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 58 : 20:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 911 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 12:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 912 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 913 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 914 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 915 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 916 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 917 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 918 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 919 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 920 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 921 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 922 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 923 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 924 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 925 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 926 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 927 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 928 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 929 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 930 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 931 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 932 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 933 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 934 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 935 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 936 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 937 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 938 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 939 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 940 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 14:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 941 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 942 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 16:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 943 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 944 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 945 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 946 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 947 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 948 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 949 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 950 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 951 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 952 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 953 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 954 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 955 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 956 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 957 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 958 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 959 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 960 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 961 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 962 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 963 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 964 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 965 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 966 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 967 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 968 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 969 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 970 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 971 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 972 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 17:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 973 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:46 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 974 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:48 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 975 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:49 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 976 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:49 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 977 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:50 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 978 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:51 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 979 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:52 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 980 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:53 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 981 โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 60 : 13:54 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๑  

พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อของเราทดแทนคุณ

 
ความเห็นที่ 982 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 60 : 14:04 น.  โดย : nutum  

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม
ในปี พ.ศ. 2539 จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนัก จึงได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้ทรงเป็น "มหาราช"

 
ความเห็นที่ 983 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 60 : 17:10 น.  โดย : nutum  

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9(ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

 
ความเห็นที่ 984 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 60 : 19:46 น.  โดย : nutum  

“ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย

ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้มสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 
ความเห็นที่ 985 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 60 : 12:47 น.  โดย : nutum  

ในหลวง ร.9 พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 986 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 60 : 17:51 น.  โดย : nutum  

ในหลวงรัชการที่9พระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 987 โพสเมื่อ : 2 ส.ค. 60 : 20:10 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มิทรงย่อท้อที่จะเข้าเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 988 โพสเมื่อ : 8 ส.ค. 60 : 10:21 น.  โดย : nutum  

“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุข
ของส่วนร่วมด้วย”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

 
ความเห็นที่ 989 โพสเมื่อ : 9 ส.ค. 60 : 10:57 น.  โดย : nutum  

สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 990 โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 60 : 12:57 น.  โดย : nutum  

“ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย

ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวน สนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

 
ความเห็นที่ 991 โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 60 : 20:26 น.  โดย : nutum  

“ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวน สนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

 
ความเห็นที่ 992 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 60 : 19:47 น.  โดย : nutum  

“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุข
ของส่วนร่วมด้วย”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

 
ความเห็นที่ 993 โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 60 : 19:57 น.  โดย : nutum  

“บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี
ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

 
ความเห็นที่ 994 โพสเมื่อ : 5 ก.ย. 60 : 17:42 น.  โดย : nutum  

สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว