Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
๑๗ ก.ย. ๕๘ ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ชวนเทิดทูนสถาบัน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 09:38 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 58 : 08:19 น.  โดย : ฝวข. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ในหลวงทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม และนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 8 ส.ค. 60 : 16:22 น.  โดย : จ.ส.ต.อภิชาติ  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการแผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 61 : 15:19 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 61 : 14:41 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 61 : 09:55 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 61 : 15:56 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61 : 09:51 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61 : 09:51 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61 : 09:51 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61 : 09:52 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61 : 09:52 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:31 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:32 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:32 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:32 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:33 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:33 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:33 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:33 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61 : 14:34 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 10:22 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 13:57 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 13:59 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:00 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:01 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:01 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:02 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:03 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:03 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62 : 14:03 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:19 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:20 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:20 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:21 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:21 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:21 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:22 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:22 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:22 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62 : 14:23 น.  โดย : แผนกควบคุม กกบ.ยศ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว