Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  [81]  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 8001 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:55 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 8002 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:56 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8003 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:56 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8004 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8005 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8006 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8007 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8008 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8009 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8010 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 12:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 8011 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:00 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8012 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:01 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8013 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:01 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8014 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8015 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8016 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8017 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:03 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8018 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:03 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8019 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:03 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8020 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:03 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8021 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:05 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8022 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:06 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8023 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:06 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8024 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:07 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8025 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:07 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8026 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:08 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8027 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8028 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8029 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:10 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8030 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:11 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8031 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8032 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8033 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:20 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8034 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:20 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8035 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:20 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8036 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:21 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8037 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:21 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8038 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:21 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8039 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8040 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8041 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8042 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8043 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8044 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8045 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8046 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8047 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8048 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8049 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:26 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8050 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:26 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8051 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8052 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8053 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8054 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8055 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8056 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8057 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8058 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8059 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8060 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 60 : 13:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8061 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ไม่ว่าภาษาอะไร เราเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 8062 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราเป็นคนไทยรักในหลวงเหมือนกัน

 
ความเห็นที่ 8063 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ไม่ว่าอาชีพอะไร ถ้ายึดหลัก เศรษบกิจพอเพียง ชีวิตเราก็จะเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 8064 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 8065 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 8066 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 8067 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย

 
ความเห็นที่ 8068 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 8069 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8070 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8071 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 8072 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 8073 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8074 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 8075 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ร่วมกันต่อต้านกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8076 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 8077 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8078 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

 
ความเห็นที่ 8079 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 8080 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 8081 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 8082 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8083 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

 
ความเห็นที่ 8084 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 8085 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 09:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 8086 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 8087 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8088 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 8089 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 8090 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 8091 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8092 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 8093 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8094 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 8095 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.หยุดการทำลายชาติ

 
ความเห็นที่ 8096 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์ อย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

 
ความเห็นที่ 8097 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

แผ่นดินจะร้อนหรือร่มเย็น อยู่ที่ความรักความสามัคคีของคนไทย

 
ความเห็นที่ 8098 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 8099 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ใครที่คิดทรยศต่อแผ่นดิน และพระมหากษัตริย์ขอให้เจอแต่ความพินาศ

 
ความเห็นที่ 8100 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

คนไทยควรหันมาร่วมมือกัน เพื่อ ประเทศ และในหลวงของเรา

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  [81]  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว