Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 7401 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:21 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7402 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7403 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7404 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7405 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7406 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7407 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7408 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7409 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:26 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

หยุดการทำลายชาติ หยุดความคิดที่จะล้มล้างสถาบัน เพราะพวกที่มีความคิดแบบนี้ เป็นพวกอกตัญญูต่อแผ่นดิน เราไม่ควรปล่อยให้อยู่ในประเทศไทยของพวกเราชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7410 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

หยุดหมิ่นสถาบัน หยุดทำร้ายประเทศชาติ เพื่อความสุขของไทยทุกคน ดังนั้นเรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันและสร้างความสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7411 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

หลายประเทศอิจฉาประเทศไทยเราที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบุญ ต่างชาติต่างอยากมาชมพระบารมี เราคนไทยที่อาศัยใบบุญของในหลวง จงช่วยกันดูแล อย่าได้กล่าววาจาจาบจ้วงสถาบันเลย

 
ความเห็นที่ 7412 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

หลายประเทศอิจฉาประเทศไทยเราที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบุญ ต่างชาติต่างอยากมาชมพระบารมี เราคนไทยที่อาศัยใบบุญของในหลวง จงช่วยกันดูแล อย่าได้กล่าววาจาจาบจ้วงสถาบันเลย

 
ความเห็นที่ 7413 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7414 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7415 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตลอดชีวิตของในหลวง มีแต่ทรงงานอุทิศตนแทบทุกเวลาเพื่อความผาสุกของประชาชน โปรดไตร่ตรองใช้วิจารณญาณให้ดีหากมีใครมาพูดเพื่อโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการล้มล้างสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7416 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตลอดชีวิตของในหลวง มีแต่ทรงงานอุทิศตนแทบทุกเวลาเพื่อความผาสุกของประชาชน โปรดไตร่ตรองใช้วิจารณญาณให้ดีหากมีใครมาพูดเพื่อโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการล้มล้างสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7417 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตลอดชีวิตของในหลวง มีแต่ทรงงานอุทิศตนแทบทุกเวลาเพื่อความผาสุกของประชาชน โปรดไตร่ตรองใช้วิจารณญาณให้ดีหากมีใครมาพูดเพื่อโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการล้มล้างสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7418 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตลอดชีวิตของในหลวง มีแต่ทรงงานอุทิศตนแทบทุกเวลาเพื่อความผาสุกของประชาชน โปรดไตร่ตรองใช้วิจารณญาณให้ดีหากมีใครมาพูดเพื่อโน้มน้าวให้เข้าร่วมขบวนการล้มล้างสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7419 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งเราไม่ควรไปดูหมิ่นหรือพูดในทางที่ไม่ดี

 
ความเห็นที่ 7420 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งเราไม่ควรไปดูหมิ่นหรือพูดในทางที่ไม่ดี

 
ความเห็นที่ 7421 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งเราไม่ควรไปดูหมิ่นหรือพูดในทางที่ไม่ดี

 
ความเห็นที่ 7422 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:32 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งเราไม่ควรไปดูหมิ่นหรือพูดในทางที่ไม่ดี

 
ความเห็นที่ 7423 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:32 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7424 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:32 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7425 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:33 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7426 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:33 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7427 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:34 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 7428 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:34 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 7429 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:34 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 7430 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:35 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 7431 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:35 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 7432 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:36 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7433 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:36 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7434 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:37 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7435 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:37 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7436 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7437 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7438 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7439 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7440 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:40 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7441 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:40 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7442 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7443 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7444 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือไร

 
ความเห็นที่ 7445 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:42 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 7446 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:42 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 7447 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงช่วยกันปกป้อง

 
ความเห็นที่ 7448 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ด้วยพระบารมี เราจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศที่เป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 7449 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 7450 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 7451 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 7452 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง

 
ความเห็นที่ 7453 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม

 
ความเห็นที่ 7454 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:46 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

รายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7455 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7456 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7457 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7458 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:49 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7459 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:49 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7460 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:50 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7461 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:52 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7462 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:54 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7463 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:55 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7464 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:55 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7465 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:56 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7466 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7467 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7468 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7469 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 08:59 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7470 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:00 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7471 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:00 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7472 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:01 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7473 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:01 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7474 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ปวงชนชาวไทยรักพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
ความเห็นที่ 7475 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:03 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7476 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:04 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7477 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:04 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7478 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:05 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7479 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:05 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7480 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:05 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7481 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:06 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7482 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:06 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7483 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:07 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7484 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:08 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7485 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:08 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7486 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7487 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:10 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7488 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:11 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7489 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:11 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7490 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:12 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7491 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:12 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7492 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:13 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7493 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:13 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7494 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:14 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7495 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:16 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7496 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:17 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7497 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:17 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7498 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:18 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7499 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:18 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7500 โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 60 : 09:18 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว