Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 7301 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7302 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7303 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:40 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7304 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

 
ความเห็นที่ 7305 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

 
ความเห็นที่ 7306 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

 
ความเห็นที่ 7307 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน

 
ความเห็นที่ 7308 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:46 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๑.การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ
๒.เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง
๓.สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม
๕.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๖.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7309 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๑.การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ
๒.เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง
๓.สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม
๕.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๖.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7310 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๑.การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ
๒.เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง
๓.สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม
๕.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๖.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7311 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:49 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๑.การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ
๒.เลิกหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ด้วยการดึงฟ้าต่ำ จากการโพสต์พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง
๓.สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม
๕.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๖.เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7312 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:49 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๗.ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนานจนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย
๘.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการ ดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่าน เป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
๙.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๑๐.ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๑. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒. ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7313 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:50 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๓. การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๔. “...ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง....”
๕. “...ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม....” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
๖. ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบั
๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ
๘. พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7314 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:51 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๓. การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๔. “...ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง....”
๕. “...ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม....” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
๖. ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบั
๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ
๘. พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7315 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:51 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๓. การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๔. “...ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง....”
๕. “...ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม....” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
๖. ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบั
๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ
๘. พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7316 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:52 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๓. การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๔. “...ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง....”
๕. “...ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม....” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
๖. ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบั
๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ
๘. พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7317 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:53 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๙. ถ้าเรารักแผ่นดินของเรา เราต้องช่วยกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๐. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑. เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
๒. อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๓. ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
๔. ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
๕. ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
๖. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๗. อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๘. เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๙. บุคคลหรือคณะบุคคลที่ให้ร้ายต่อสถาบันฯบุคลเหล่านั้นกำลังเป็นหนอนร้าย บ่อนทำลายความเป็นชาติของตนเอง
๑๐. ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจคนทั้งชาติ มิควรให้ผู้ใดมาดูหมิ่น
๒. มาร่วมกันต่อต้านพวกมารหมู่ ร่วมกอบสถาบันกันเบื้องสูง อย่าให้เขาเอาเชือกมาผูกจูง ร่วมผดุงชาตศาสน์กษัตรา
๓. สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น
๕. เอกราชชาติไทย มีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความเป็นไทยอยู่ได้ ที่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองโดยธรรม ดังนั้นจงอย่าหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7318 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:54 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

๙. ถ้าเรารักแผ่นดินของเรา เราต้องช่วยกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๐. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑. เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
๒. อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๓. ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
๔. ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
๕. ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
๖. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๗. อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๘. เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๙. บุคคลหรือคณะบุคคลที่ให้ร้ายต่อสถาบันฯบุคลเหล่านั้นกำลังเป็นหนอนร้าย บ่อนทำลายความเป็นชาติของตนเอง
๑๐. ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจคนทั้งชาติ มิควรให้ผู้ใดมาดูหมิ่น
๒. มาร่วมกันต่อต้านพวกมารหมู่ ร่วมกอบสถาบันกันเบื้องสูง อย่าให้เขาเอาเชือกมาผูกจูง ร่วมผดุงชาตศาสน์กษัตรา
๓. สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น
๕. เอกราชชาติไทย มีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความเป็นไทยอยู่ได้ ที่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองโดยธรรม ดังนั้นจงอย่าหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7319 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:55 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

- พระองค์ท่านทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินไทยข้าพเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระ เกียรติคุณพร้อมทั้งจะน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนำไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการและวิถีชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระมหา เศวตฉัตรพระบารมีปกเกล้าแผ่ไพศาลสืบชาติสืบแผ่นดินเป็นอนันตกาลสืบไป
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึง ถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความ สุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์ หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการ เมืองในปัจจุบัน
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี

 
ความเห็นที่ 7320 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:55 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

- พระองค์ท่านทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินไทยข้าพเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระ เกียรติคุณพร้อมทั้งจะน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนำไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการและวิถีชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระมหา เศวตฉัตรพระบารมีปกเกล้าแผ่ไพศาลสืบชาติสืบแผ่นดินเป็นอนันตกาลสืบไป
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึง ถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
- ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าที่ให้ตั้งมั่นในความ สุจริตการดำเนินชีวิตตามแบบท่านเป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
- สอดส่องดูแลปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันและพระองค์ หรือพระบรมวงศานุวงษ์อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการ เมืองในปัจจุบัน
- ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายวัฒนธรรมจารีตและประเพณี

 
ความเห็นที่ 7321 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7322 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7323 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 09:52 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7324 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 09:54 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7325 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 09:57 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7326 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 09:58 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7327 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:01 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7328 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7329 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:02 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7330 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7331 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:10 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7332 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:16 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

 
ความเห็นที่ 7333 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7334 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7335 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:26 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7336 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7337 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7338 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:33 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7339 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7340 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:54 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7341 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 10:56 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7342 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41\  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7343 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:42 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7344 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:42 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7345 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7346 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7347 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7348 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7349 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7350 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”

 
ความเห็นที่ 7351 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7352 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:46 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7353 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7354 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 11:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7355 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 7356 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 7357 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:34 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 7358 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 7359 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7360 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7361 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7362 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:39 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7363 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:40 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7364 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7365 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7366 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:41 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7367 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7368 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7369 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:43 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7370 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7371 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:44 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7372 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:45 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7373 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:46 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7374 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7375 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:47 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7376 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:48 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7377 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:48 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7378 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:48 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7379 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:49 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7380 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:50 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7381 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:50 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7382 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 13:53 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7383 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:06 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7384 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:08 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7385 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:08 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7386 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7387 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:09 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7388 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:10 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7389 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:12 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7390 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:13 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7391 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:13 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7392 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:14 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 7393 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:14 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7394 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:15 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 7395 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:16 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7396 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:18 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7397 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7398 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7399 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:19 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 7400 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 60 : 14:20 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว