Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 7201 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7202 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7203 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7204 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7205 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7206 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7207 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7208 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7209 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7210 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7211 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7212 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7213 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7214 โพสเมื่อ : 2 พ.ย. 58 : 09:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7215 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 13:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 7216 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 13:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ) สาย๑  

สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 7217 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)  

สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 7218 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)  

พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระนำไทยพ้นภัยนานาพระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๑๐. พระองค์ทรงเป็นเบ้าหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 7219 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)  

. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
. ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้าบารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
. ศาสนาทุกศาสนาในในประเทศยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองคื บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 60 ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะสดุดี
๑๗. พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
๑๘. เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย

 
ความเห็นที่ 7220 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)  

๒๐.ขอให้พระองค์มี อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
๒๑. ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป
๒๒.สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์จงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่ว
๒๓.เราจะสามัคคีกันเพื่อในหลวง
๒๔.ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักและภักดีตลอดกาล
๒๕.จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
๒๖.พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
๒๗.สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
๒๘.พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
๒๙.การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน

 
ความเห็นที่ 7221 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๓๐.พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
๓๑. ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
๓๒.น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๓๓.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓๔.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7222 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๓๕.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๓๖.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
๓๗.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๓๘.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๓๙.รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7223 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๔๐.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
๔๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักในหลวง
๔๒.น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข น้ำฝนหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
๔๓.เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง

 
ความเห็นที่ 7224 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ) สาย๑  

๔๐.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
๔๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักในหลวง
๔๒.น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข น้ำฝนหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
๔๓.เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง

 
ความเห็นที่ 7225 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๔๕.เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอเรารักชาติจงร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง
๔๖.ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป
๔๗.รัก ในหลวงมากเลย ถ้าเหนื่อยแทนได้ก็ยอม ถ้าป่วยแทนได้ก็ยอม ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมฉัตรของพระองค์
๔๘.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิใดๆ ให้มีแต่ความแจ่มใสเบิกบานในพระราชหฤทัย เทอญ

 
ความเห็นที่ 7226 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๔๕.เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอเรารักชาติจงร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง
๔๖.ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป
๔๗.รัก ในหลวงมากเลย ถ้าเหนื่อยแทนได้ก็ยอม ถ้าป่วยแทนได้ก็ยอม ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมฉัตรของพระองค์
๔๘.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิใดๆ ให้มีแต่ความแจ่มใสเบิกบานในพระราชหฤทัย เทอญ

 
ความเห็นที่ 7227 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

๔๙.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
๕๐.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7228 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7229 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ) สาย๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7230 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (ฝกพ.ฯ)สาย๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 7231 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7232 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 7233 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7234 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7235 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 7236 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7237 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7238 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 7239 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 7240 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน

จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

 
ความเห็นที่ 7241 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

 
ความเห็นที่ 7242 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

 
ความเห็นที่ 7243 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

 
ความเห็นที่ 7244 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ทรงมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานมีพระเกษมสำราญหายจากอาการประชวรทั้งปวงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านา

 
ความเห็นที่ 7245 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ทรงมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานมีพระเกษมสำราญหายจากอาการประชวรทั้งปวงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านา

 
ความเห็นที่ 7246 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 7247 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7248 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 7249 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเร่าร้องว่าอย่างไร

 
ความเห็นที่ 7250 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 7251 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 7252 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 7253 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 14:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 7254 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 7255 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 7256 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 7257 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 7258 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 7259 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ

 
ความเห็นที่ 7260 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7261 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 7262 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 7263 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 7264 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 7265 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 7266 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง


เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 7267 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน

จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

 
ความเห็นที่ 7268 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

 
ความเห็นที่ 7269 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

 
ความเห็นที่ 7270 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

 
ความเห็นที่ 7271 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 7272 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:18 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 7273 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 7274 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 59 : 15:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41(ฝกพ,สายน1)  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 7275 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:18 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7276 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:21 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7277 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7278 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:22 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7279 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7280 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7281 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:23 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7282 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7283 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7284 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:24 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7285 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:25 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราจะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7286 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:26 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราจะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7287 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราจะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7288 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราจะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7289 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:27 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 7290 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:28 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 7291 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 7292 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:29 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7293 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:30 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันต่อต้านผู้หมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7294 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7295 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:31 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7296 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:36 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  


สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7297 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:36 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7298 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:37 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7299 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 7300 โพสเมื่อ : 8 ม.ค. 60 : 08:38 น.  โดย : ฝกพ.(สาย1) กรมทหารพรานที่41  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว