Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  [72]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 7101 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7102 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7103 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7104 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7105 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7106 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7107 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7108 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7109 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7110 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7111 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7112 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7113 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7114 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7115 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7116 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7117 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7118 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7119 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7120 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7121 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7122 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7123 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7124 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7125 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7126 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7127 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:47 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7128 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7129 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:48 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7130 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7131 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7132 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7133 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7134 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7135 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7136 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7137 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:50 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7138 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:50 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7139 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:50 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7140 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7141 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7142 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7143 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7144 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7145 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:55 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7146 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:55 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7147 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:55 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7148 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:56 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7149 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7150 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7151 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7152 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7153 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 13:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7154 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7155 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7156 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7157 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7158 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7159 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:01 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7160 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7161 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7162 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7163 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7164 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7165 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7166 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7167 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7168 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7169 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7170 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7171 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7172 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7173 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7174 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7175 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7176 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7177 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7178 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7179 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7180 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7181 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง

 
ความเห็นที่ 7182 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันปกป้องพระองค์ท่านและราชวงศ์ ไม่ใช้ใครดูหมิ่นได้เป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 7183 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7184 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7185 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7186 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7187 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7188 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7189 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7190 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7191 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7192 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7193 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7194 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7195 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7196 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7197 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 7198 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 7199 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 15:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 7200 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  [72]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว