Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 6901 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:24 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

 
ความเห็นที่ 6902 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 6903 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 6904 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์ รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6905 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ

 
ความเห็นที่ 6906 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:26 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6907 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:26 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า

 
ความเห็นที่ 6908 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:26 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 6909 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:26 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

หยุดทำลายสถาบัน , หยุดการทำลายชาติ

 
ความเห็นที่ 6910 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:27 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์ อย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

 
ความเห็นที่ 6911 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:27 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์ อย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

 
ความเห็นที่ 6912 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:27 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้พ่อหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อย่าได้มีใครคิดไม่ดีต่อท่านพ่อหลวง เราเลย หากใครคิดไม่ดีกับพ่อหลวงของไทย ขอให้บุคคลนั้นอย่าได้พบกับความสุขตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6913 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 06:28 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอให้พ่อหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อย่าได้มีใครคิดไม่ดีต่อท่านพ่อหลวง เราเลย หากใครคิดไม่ดีกับพ่อหลวงของไทย ขอให้บุคคลนั้นอย่าได้พบกับความสุขตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6914 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6915 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6916 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6917 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : gกรมทหารพราน41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6918 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:03 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จริงๆแล้วคนไทยรักสถาบัน รักในหลวงนะ เพราะท่านทำอะไรตั้งมากมายเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย ท่านทำโดยไม่ได้หวังเพื่อท่านเองแต่เพื่อคนไทยทุกคน แต่คนไทยบางส่วนอาจยังหลงผิดเดินตามคนที่ไม่หวังดีชักจูง แต่สักวันหวังว่าคนไทยจะกลับมาสามัคคีเหมือนเดิม เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6919 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6920 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6921 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6922 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6923 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 6924 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

 
ความเห็นที่ 6925 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล

 
ความเห็นที่ 6926 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองโดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหาขึ้นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์ ผู้นั้นก็จะได้รับผลของกรรมคือในชีวิตจะไม่มีความสงบสุข พวกเราทำอะไรขอให้มีความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
พระสยามเทวาธิราชท่านดูเราอยู่
เรารักชาติ เทิดทูนพระศาสนาและพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6927 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

1. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
2. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
3. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
4. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
5. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
6. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
7. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
8. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
9. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
10. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6928 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

11. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎรสามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
12. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
13. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
14. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
15. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
16. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
17. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
18. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
19. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
20. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6929 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗
วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
“…วิถีชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญและต่อสู้ แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม…”

 
ความเห็นที่ 6930 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6931 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:09 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ใดหมิ่นประมาทจาบจ้วงถือได้ว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อชาติบ้านเมือง เราจะต่อต้านการกระทำของเขาเหล่านั้นตามความชอบด้วยกฎหมาย

 
ความเห็นที่ 6932 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:09 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6933 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:09 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องร่วมกัน รักใคร่ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อป้องการแตดแยกของผู้ไม่หวังดี

 
ความเห็นที่ 6934 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:10 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชนชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6935 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:10 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศมาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครหรือผู้ใดที่จะมาทำลายได้ ขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านกลุ่มกระบวนการที่ทำลายสถาบันเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย และขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6936 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:10 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6937 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จริงๆแล้วคนไทยรักสถาบัน รักในหลวงนะ เพราะท่านทำอะไรตั้งมากมายเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย ท่านทำโดยไม่ได้หวังเพื่อท่านเองแต่เพื่อคนไทยทุกคน แต่คนไทยบางส่วนอาจยังหลงผิดเดินตามคนที่ไม่หวังดีชักจูง แต่สักวันหวังว่าคนไทยจะกลับมาสามัคคีเหมือนเดิม เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6938 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6939 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6940 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จริงๆแล้วคนไทยรักสถาบัน รักในหลวงนะ เพราะท่านทำอะไรตั้งมากมายเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย ท่านทำโดยไม่ได้หวังเพื่อท่านเองแต่เพื่อคนไทยทุกคน แต่คนไทยบางส่วนอาจยังหลงผิดเดินตามคนที่ไม่หวังดีชักจูง แต่สักวันหวังว่าคนไทยจะกลับมาสามัคคีเหมือนเดิม เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6941 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6942 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6943 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6944 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6945 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 6946 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล

 
ความเห็นที่ 6947 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

 
ความเห็นที่ 6948 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองโดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหาขึ้นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์ ผู้นั้นก็จะได้รับผลของกรรมคือในชีวิตจะไม่มีความสงบสุข พวกเราทำอะไรขอให้มีความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
พระสยามเทวาธิราชท่านดูเราอยู่
เรารักชาติ เทิดทูนพระศาสนาและพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6949 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่พวกเขาเคารพพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทรงช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้แก่เขาเวลาที่เดือดร้อน

 
ความเห็นที่ 6950 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

1. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
2. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
3. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
4. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
5. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
6. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
7. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
8. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
9. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
10. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6951 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

11. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎรสามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
12. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
13. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
14. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
15. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
16. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
17. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
18. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
19. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
20. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6952 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗
วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
“…วิถีชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญและต่อสู้ แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม…”

 
ความเห็นที่ 6953 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6954 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ใดหมิ่นประมาทจาบจ้วงถือได้ว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อชาติบ้านเมือง เราจะต่อต้านการกระทำของเขาเหล่านั้นตามความชอบด้วยกฎหมาย

 
ความเห็นที่ 6955 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6956 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องร่วมกัน รักใคร่ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อป้องการแตดแยกของผู้ไม่หวังดี

 
ความเห็นที่ 6957 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชนชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6958 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศมาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครหรือผู้ใดที่จะมาทำลายได้ ขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านกลุ่มกระบวนการที่ทำลายสถาบันเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย และขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6959 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6960 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จริงๆแล้วคนไทยรักสถาบัน รักในหลวงนะ เพราะท่านทำอะไรตั้งมากมายเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย ท่านทำโดยไม่ได้หวังเพื่อท่านเองแต่เพื่อคนไทยทุกคน แต่คนไทยบางส่วนอาจยังหลงผิดเดินตามคนที่ไม่หวังดีชักจูง แต่สักวันหวังว่าคนไทยจะกลับมาสามัคคีเหมือนเดิม เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6961 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6962 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6963 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6964 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6965 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 6966 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

 
ความเห็นที่ 6967 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล

 
ความเห็นที่ 6968 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองโดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหาขึ้นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์ ผู้นั้นก็จะได้รับผลของกรรมคือในชีวิตจะไม่มีความสงบสุข พวกเราทำอะไรขอให้มีความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
พระสยามเทวาธิราชท่านดูเราอยู่
เรารักชาติ เทิดทูนพระศาสนาและพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6969 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่พวกเขาเคารพพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทรงช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้แก่เขาเวลาที่เดือดร้อน

 
ความเห็นที่ 6970 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

1. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
2. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
3. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
4. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
5. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
6. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
7. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
8. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
9. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
10. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6971 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

11. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎรสามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
12. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
13. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
14. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
15. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
16. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
17. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
18. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
19. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
20. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6972 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗
วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
“…วิถีชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญและต่อสู้ แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม…”

 
ความเห็นที่ 6973 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6974 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ใดหมิ่นประมาทจาบจ้วงถือได้ว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อชาติบ้านเมือง เราจะต่อต้านการกระทำของเขาเหล่านั้นตามความชอบด้วยกฎหมาย

 
ความเห็นที่ 6975 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6976 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องร่วมกัน รักใคร่ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อป้องการแตดแยกของผู้ไม่หวังดี

 
ความเห็นที่ 6977 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชนชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6978 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศมาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครหรือผู้ใดที่จะมาทำลายได้ ขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านกลุ่มกระบวนการที่ทำลายสถาบันเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย และขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6979 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6980 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จริงๆแล้วคนไทยรักสถาบัน รักในหลวงนะ เพราะท่านทำอะไรตั้งมากมายเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย ท่านทำโดยไม่ได้หวังเพื่อท่านเองแต่เพื่อคนไทยทุกคน แต่คนไทยบางส่วนอาจยังหลงผิดเดินตามคนที่ไม่หวังดีชักจูง แต่สักวันหวังว่าคนไทยจะกลับมาสามัคคีเหมือนเดิม เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6981 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6982 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6983 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6984 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6985 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 6986 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

 
ความเห็นที่ 6987 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล

 
ความเห็นที่ 6988 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองโดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดปัญหาขึ้นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหารกษัตริย์ ผู้นั้นก็จะได้รับผลของกรรมคือในชีวิตจะไม่มีความสงบสุข พวกเราทำอะไรขอให้มีความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
พระสยามเทวาธิราชท่านดูเราอยู่
เรารักชาติ เทิดทูนพระศาสนาและพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6989 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่พวกเขาเคารพพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทรงช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้แก่เขาเวลาที่เดือดร้อน

 
ความเห็นที่ 6990 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

1. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
2. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
3. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
4. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
5. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
6. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
7. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
8. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
9. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
10. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6991 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

11. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎรสามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
12. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
13. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
14. จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
15. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
16. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
17. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
18. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
19. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
20. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6992 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๗
วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
“…วิถีชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรคและเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญและต่อสู้ แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม…”

 
ความเห็นที่ 6993 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6994 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ใดหมิ่นประมาทจาบจ้วงถือได้ว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อชาติบ้านเมือง เราจะต่อต้านการกระทำของเขาเหล่านั้นตามความชอบด้วยกฎหมาย

 
ความเห็นที่ 6995 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6996 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องร่วมกัน รักใคร่ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อป้องการแตดแยกของผู้ไม่หวังดี

 
ความเห็นที่ 6997 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชนชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6998 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศมาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครหรือผู้ใดที่จะมาทำลายได้ ขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านกลุ่มกระบวนการที่ทำลายสถาบันเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย และขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6999 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7000 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ดวงใจทุกดวงน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์ ไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว