Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  [67]  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 6601 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:34 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ประเทศไทยนี้มีในหลวงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงห่วงใย ทรงเสด็จไปทุกหนแห่งในแผ่นดินนี้ และทรงใกล้ชิดกับประชาชนเสมอมา เราคนไทยจงร่วมใจกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6602 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:35 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 6603 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:35 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

คิดเปลี่ยนแปลงล้มล้างสถาบัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าคนไทย พวกเราต้องต่อต้าน กำจัดตัดออกจากสังคมไทย ให้ถึงที่สุด

 
ความเห็นที่ 6604 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:35 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6605 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมามากมายแล้ว พวกเราคนไทยจงช่วยกันปกป้อง และคุ้มครองพระมหากษัตริย์ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 6606 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ประเทศชาติบ้านเมืองของไทยรอดพ้นจากความวิกฤติทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมา สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพและความเป็นไทยกลับคืนมา

 
ความเห็นที่ 6607 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราคนไทยจงมีความสามัคคี และร่วมกันเชิดชู และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเรา

 
ความเห็นที่ 6608 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

โครงการพระราชดำริของในหลวงทุกโครงการ นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศและการอยู่ดีกินดี จงพร้อมใจกันคุ้มครองและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6609 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่ใดแบ่งพวกจะขาดรัก แบ่งพรรคแตกความสามัคคี เราคนไทยจงรวมใจรวมพลังสามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6610 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของความเป็นราชอาณาจักรไทย จงช่วยกันปกป้องและคุ้มครองสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6611 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่ใดแบ่งพวกจะขาดรัก แบ่งพรรคแตกความสามัคคี เราคนไทยจงรวมใจรวมพลังสามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ทรงดูแลอาณาประชาราษฏร์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย จงร่วมใจกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันฯประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคง และดำรงความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข

 
ความเห็นที่ 6612 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ด้วยพระบารมีของพระองค์ทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากภัยต่าง ๆ พวกเราต้องร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่าให้ใครมาหมิ่นพระบารมีในหลวงทรงคิด ทรงเป็นผู้นำการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาเพื่อประเทศไทยตลอดเวลา อย่าให้ใครมาหมิ่นสถาบันโดยเด็ดขาด

 
ความเห็นที่ 6613 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของความเป็นราชอาณาจักรไทย จงช่วยกันปกป้องและคุ้มครองสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6614 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6615 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์
อย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
แม้ใครกล้ามา หมิ่นประมาทพระองค์ เราจะขจัดให้อยู่ในสังคมไทยไม่ได้

 
ความเห็นที่ 6616 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

//ราชอาณาจักรไทย// >> ผืนแผ่นดินของพระราชา ดินแดนนี้ไม่มีผู้ใดอยู่สูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบัน ที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพ และเทิดทูนมาตราบชั่วลูกชั่วหลาน ผู้ใดที่คิดต่อต้าน ทรยศและหมิ่น ย่อมไม่ใช่คนไทย และไม่ควรยืดหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินนี้

 
ความเห็นที่ 6617 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ยากที่บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6618 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา ทำไม

 
ความเห็นที่ 6619 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเสด็จไปไปถึงทุกบ้านทุกถิ่น พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์เสมอมา ดังนั้นเราคนไทยร่วมจงรักภักดี และต่อต้านการหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6620 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ยากที่บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6621 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ประเทศไทยอยู่เป็นราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะประเทศเรามีองค์พระมหากษัตริย์ปกครองดูแล เป็นองค์พระประมุข ใครหมิ่นหรือทำลายสถาบันจะพบแต่ความพินาศเท่านั้นขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6622 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ขอประณามผู้ที่พูดจาจาบจ้วงเบื้องสูงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และเป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยทุกคนพวกคุณเป็นคนไทยหรือป่าว ปากหมา/ปากเน่าจริง ๆ เลย ขอประณามคุณว่า "บ่อนทำลายชาติ"และขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันต่อต้านและประณามมันผู้นั้นร่วมกันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของพวกเราพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6623 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6624 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร

 
ความเห็นที่ 6625 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ

 
ความเห็นที่ 6626 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:38 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย

 
ความเห็นที่ 6627 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:39 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 6628 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:39 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก

 
ความเห็นที่ 6629 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 06:39 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว

 
ความเห็นที่ 6630 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

รักพระองค์ท่านมากๆเพราะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่…เสียสละความสุขส่วนพระองค์…พระองค์ทารงเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยหลายล้านคน ทรงตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง..เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่สุด..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน….ข้าราชการในพระองค์

 
ความเห็นที่ 6631 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 6632 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 6633 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเหนื่อยยาก และตรากตรำทำงานมาตลอดเวลา ไม่เคยหยุดหย่อน มีโครงการพระราชดำริมากมาย ซึ่งทำเพื่อประชาราษฏร์ของพระองค์ ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6634 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6635 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 6636 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 6637 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 6638 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6639 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6640 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6641 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6642 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6643 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6644 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6645 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริพระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชันย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6646 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  


ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6647 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6648 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6649 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6650 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 6651 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6652 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 6653 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 6654 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6655 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6656 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6657 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6658 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนไทยมีความสุข และช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง ทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นจงอย่างหมิ่นสถาบันสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6659 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลายสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6660 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

๑. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง

๒. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว

๓. ผมรักในหลวงของผมที่สุด

๔. ในหลวงทรงเป็นบิดาแห่ง การดนตรี

๕. ทรงมีความสามารถในทุกๆด้าน

๖. ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป

๗. ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง

๘. ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

๙. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน

๑๐. ในหลวง ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร

 
ความเห็นที่ 6661 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันคับข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 6662 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

การก่อความวุ่นวาย การก่อความไม่สงบ เป็นการแสดงถึงความไม่เคารพ ๓ สถาบัน หลักของชาติความเป็นชาติไทย ที่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ดังนั้นจงอย่าหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6663 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 6664 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6665 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบันหลักของชาติรักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านผู้ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6666 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6667 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ควรเห็นแก่ประเทศชาติ เป็นสำคัญ ควรที่จะมีความรัก ความสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยก ไม่ทำหินแตก ไม่แยกแผ่นดินเย็นศิระ เพราะพระบริบาล

เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6668 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ทรงช่วยเหลือดูแลคนไทยตลอดมา เราคนไทยควรออกมาปกป้องและคุ้มครองสถาบัน และมาช่วยกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

 
ความเห็นที่ 6669 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความสุขของในหลวง จะเกิดมีก็เนื่องเพราะบ้านเมือง มีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข นั่นเอง” มากระชับพื้นที่ใจให้ใกล้ชิด มาผูกมิตรเชื่อมสัมพันธ์กันดีไหม มาร่วมปลูกต้นรักถักสายใย มาเชื่อมใจน้องพี่ดีต่อกัน ผ่านคืนวันห่างเหินเดินห่างรัก ผูกสมัครเดินหน้าสมานฉันท์ ลบเรื่องร้ายใส่เรื่องดีชุบชีวัน กระชับมั่น ณ จุดนี้ พื้นที่ใจ

 
ความเห็นที่ 6670 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6671 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6672 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

"ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ "

 
ความเห็นที่ 6673 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้๑.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์ สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่
๒.สถาบันชาติศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๓.ร่วมใจสวามิภักดิ์รวมใจรักองค์ราชัน
๔.ข้าพระพุทธเจ้าขอรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6674 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริพระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชันย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6675 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

รณรงค์ช่วยปกป้องและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ในหลวงทรงเศร้าพระทัยถ้าคนไทยยังทะเลาะกัน
อยากให้ในหลวงทรงพระสำราญอย่ามัวพากันเผาผลาญชาติ
ร่วมแรงและร่วมใจเพื่อกษัตริย์ไทย
ชาติมั่นคงธงไสวไทยเปรมปรีดิ์เพราะความสามัคคีของของปวงชน
หากรักพระเจ้าอยู่หัวก็อย่ามัวทะเลาะกัน

 
ความเห็นที่ 6676 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  


ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6677 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6678 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6679 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6680 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 6681 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6682 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 6683 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนไทยมีความสุข และช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง ทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นจงอย่างหมิ่นสถาบันสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6684 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลายสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6685 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชนเราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเราขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 6686 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 6687 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่นศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 6688 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6689 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไปคิดเปลี่ยนแปลงล้มล้างสถาบัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าคนไทย พวกเราต้องต่อต้าน กำจัดตัดออกจากสังคมไทย ให้ถึงที่สุด

 
ความเห็นที่ 6690 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

๑. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง

๒. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว

๓. ผมรักในหลวงของผมที่สุด

๔. ในหลวงทรงเป็นบิดาแห่ง การดนตรี

๕. ทรงมีความสามารถในทุกๆด้าน

๖. ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป

๗. ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง

๘. ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ

๙. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน

๑๐. ในหลวง ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร

 
ความเห็นที่ 6691 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันคับข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 6692 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

การก่อความวุ่นวาย การก่อความไม่สงบ เป็นการแสดงถึงความไม่เคารพ ๓ สถาบัน หลักของชาติความเป็นชาติไทย ที่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ดังนั้นจงอย่าหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6693 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบันหลักของชาติรักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านผู้ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6694 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ควรเห็นแก่ประเทศชาติ เป็นสำคัญ ควรที่จะมีความรัก ความสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยก ไม่ทำหินแตก ไม่แยกแผ่นดินเย็นศิระ เพราะพระบริบาล

เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6695 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ทรงช่วยเหลือดูแลคนไทยตลอดมา เราคนไทยควรออกมาปกป้องและคุ้มครองสถาบัน และมาช่วยกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

 
ความเห็นที่ 6696 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 6697 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า หรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
ความเห็นที่ 6698 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ปวงชนทั่วโลกมีโชคมหาศาล กษัตริย์เจ้าผู้เชี่ยวชาญ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 6699 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

ความสุขของในหลวง จะเกิดมีก็เนื่องเพราะบ้านเมือง มีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข นั่นเอง” มากระชับพื้นที่ใจให้ใกล้ชิด มาผูกมิตรเชื่อมสัมพันธ์กันดีไหม มาร่วมปลูกต้นรักถักสายใย มาเชื่อมใจน้องพี่ดีต่อกัน ผ่านคืนวันห่างเหินเดินห่างรัก ผูกสมัครเดินหน้าสมานฉันท์ ลบเรื่องร้ายใส่เรื่องดีชุบชีวัน กระชับมั่น ณ จุดนี้ พื้นที่ใจ

 
ความเห็นที่ 6700 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 58 : 16:22 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปพระมหากษัตริย์
อย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
แม้ใครกล้ามา หมิ่นประมาทพระองค์ เราจะขจัดให้อยู่ในสังคมไทยไม่ได้

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  [67]  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว