Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  [82]  
จินต่อต้าน41
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 58 : 15:29 น.  โดย : gกรมทหารพรานที่41g  

 
ความเห็นที่ 8101 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 8102 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ

 
ความเห็นที่ 8103 โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 60 : 10:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 8104 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ

 
ความเห็นที่ 8105 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 8106 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 8107 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 8108 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 8109 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 8110 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 8111 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 8112 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 8113 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 8114 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 8115 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8116 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 8117 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 8118 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 8119 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

 
ความเห็นที่ 8120 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

 
ความเห็นที่ 8121 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน

 
ความเห็นที่ 8122 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ

 
ความเห็นที่ 8123 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน

 
ความเห็นที่ 8124 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 8125 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 8126 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 09:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 8127 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

 
ความเห็นที่ 8128 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8129 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 8130 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่

 
ความเห็นที่ 8131 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

-รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

 
ความเห็นที่ 8132 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8133 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 8134 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 8135 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 8136 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 8137 โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 60 : 14:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 8138 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งเราไม่ควรไปดูหมิ่นหรือพูดในทางที่ไม่ดี

 
ความเห็นที่ 8139 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่อย่างสงบ มิมีภัยจากประเทศเพื่อบ้านได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 8140 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8141 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 8142 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

 
ความเห็นที่ 8143 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ตราบ ใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของ บรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย

 
ความเห็นที่ 8144 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 8145 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 8146 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8147 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 8148 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันต่อต้านผู้หมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8149 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 8150 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

พวกเราเหล่าคนไทยผู้มีความสำนึกในสถาบันหลักต้องร่วมกันตอบโต้พวกที่บังอาจจาบจ้วงดู หมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8151 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ร่วมกันปกป้องและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน

 
ความเห็นที่ 8152 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

เราจะหยุดยั้งตอบโต้การกระทำ หรือข้อความที่ดูหมิ่นจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพวกเราชาวไทย

 
ความเห็นที่ 8153 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

จะต่อต้านราญรอนมิหย่อนกลัว หมู่คนชั่วที่จ้วงจาบคนบาปหนา ดูหมิ่นราชองค์ เอกกษัตรา ใช้วาจาส่อเสียดเหยียดพระวงศ์

 
ความเห็นที่ 8154 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว

 
ความเห็นที่ 8155 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแต่จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤติมากขึ้น จงเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างสถาบันเดี๋ยวนี้

 
ความเห็นที่ 8156 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการหมิ่นสถาบันหมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 8157 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 8158 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 8159 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

หยุดการทำลายชาติ หยุดความคิดที่จะล้มล้างสถาบัน เพราะพวกที่มีความคิดแบบนี้ เป็นพวกอกตัญญูต่อแผ่นดิน เราไม่ควรปล่อยให้อยู่ในประเทศไทยของพวกเราชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 8160 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:58 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

จงช่วยกันต่อต้านรุกรานกลับพวกสับปลับเล่ห์เหลี่ยมเทียมเบื้องสูงโฆษณาคำชวนเชื่อเพื่อชักจูง
หมิ่นเบื้องสูงทำร้ายรัฐกษัตรา

 
ความเห็นที่ 8161 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8162 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 08:59 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ขออย่าได้หมิ่นสถาบันเลย

 
ความเห็นที่ 8163 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 09:00 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 8164 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 09:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

โปรดหยุดที่จะมาล้างสมองคนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 8165 โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60 : 09:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) สาย1  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 8166 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:02 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย

ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี
ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8167 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:03 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

เป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8168 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:04 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8169 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:06 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8170 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:07 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 
ความเห็นที่ 8171 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 60 : 10:07 น.  โดย : กรมทหารพราน41 สาย1  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริงไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
ข้าราชการ กสฝศ.ยศ.ทบ.

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  [82]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว