Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : กรมทหารพรายที่ 41(ผึ้ง)  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:50 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 58 : 15:30 น.  โดย : ฝวข. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 2 พ.ย. 58 : 10:00 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๓ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๔ ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
๕ ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
๖ ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
๗ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๘  เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๙ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น
๑๐ ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน
๑๑ ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๓ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
๑๔ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๑๕ พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อของเราทดแทนคุณ
๑๖ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๗ อยากให้ในหลวงทรงพระสำราญอย่ามัวพากันเผาผลาญชาติ
๑๘ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยบารมีของล้นเกล้า
๑๙ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๒๐ พระบารมีอันแผ่ไพศาล  ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๒๑ เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๒ พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒๓ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒๔ พระองค์ทรงเป็นมหารราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๒๕ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๒๖ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๒๗ หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
๒๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว  ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๒๙ ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
๓๐ ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
๓๑ พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
๓๒ แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือไร
๓๓ แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๓๔ ทหารไทยไม่ให้ใครมาดูหมิ่นทั้ง 3 สถาบันไทยของเรา อย่างแน่นอน
๓๕ เราคนไทย....ไม่รักพ่อหลวงของเรา...แล้วท่านจะไปรักใคร..
๓๖ เราต้องร่วมกันปกป้องและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอย่าให้ผู้ใดมาดูหมิ่น
๓๗ การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ
๓๘ ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม
๓๙ อย่าได้เอาเส้นผมมาบังตาอย่าไปฟังคำคนกล่อมหูเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว
๔๐ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว