Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  next  
ลงนามถวายพระพร (Kaewmalai)
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 58 : 15:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 1101 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมล ขอพระองค์พระเจริญมีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของ ชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1102 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1103 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมล ขอพระองค์พระเจริญมีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของ ชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1104 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1105 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมล ขอพระองค์พระเจริญมีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของ ชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1106 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1107 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1108 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1109 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1110 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1111 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1112 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1113 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1114 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1115 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1116 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ราชันราชินีคู่แผ่นดิน ตราบชั่วชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1117 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อัครมหาราชัน มิ่งขวัญชาวไทย พระเกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1118 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1119 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1120 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1121 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1122 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1123 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1124 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1125 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1126 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1127 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1128 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

 
ความเห็นที่ 1129 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1130 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

 
ความเห็นที่ 1131 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

 
ความเห็นที่ 1132 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1133 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

 
ความเห็นที่ 1134 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1135 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1136 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ

 
ความเห็นที่ 1137 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1138 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1139 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1140 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1141 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1142 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1143 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1144 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1145 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1146 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1147 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1148 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 58 : 12:50 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1149 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1150 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1151 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1152 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1153 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1154 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1155 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1156 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1157 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1158 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1159 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1160 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1161 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1162 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีของไทย ท่านทรงทำพระกรณียกิจมากมายนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1163 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1164 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1165 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1166 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1167 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1168 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1169 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1170 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1171 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1172 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1173 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1174 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1175 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1176 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 12:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1177 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 12:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1178 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 12:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1179 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 12:57 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1180 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 13:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1181 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 13:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1182 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1183 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 : 13:54 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1184 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1185 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1186 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1187 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1188 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1189 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1190 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1191 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1192 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1193 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1194 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1195 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1196 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1197 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1198 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 1199 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพเราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1200 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 58 : 18:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว