Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  [6]  
ต่อต้านพระมหากษัตริย์ (กล้วย 41)
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 06:02 น.  โดย : กรมทหารพานที่ 41 (กล้วย)  

 
ความเห็นที่ 501 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 20:45 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 502 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 503 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 20:46 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 504 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 20:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 505 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 20:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 506 โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 58 : 21:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไต

 
ความเห็นที่ 507 โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 58 : 15:46 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 508 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 509 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 510 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 511 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 512 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 513 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 514 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 515 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 516 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:13 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 517 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 518 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 519 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 520 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 521 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 522 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 523 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 524 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 525 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 526 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 527 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 528 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 529 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 530 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 531 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 532 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 533 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 534 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 535 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 536 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 537 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 538 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 539 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 540 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:27 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 541 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 542 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 543 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 544 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 545 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 546 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 547 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 548 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 549 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 550 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 551 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 552 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 553 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 554 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 555 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 556 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 557 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 558 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 559 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 560 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 561 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 562 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 563 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58 : 12:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41 (กล้วย)  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 564 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 565 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 58 : 14:56 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 566 โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 58 : 12:38 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

 

back  1  2  3  4  5  [6]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว