Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
รถเช่าหัวหิน ราคาถูก 800-1000 บาท/วัน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 57 : 07:44 น.  โดย : รถเช่าหัวหิน  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 57 : 07:45 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247
หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 57 : 20:19 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247
หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 57 : 07:38 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


การทำสัญญาเช่ารถน้ำหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
1.เมื่อลูกค้าได้วันที่ชัดเจนในวันเดินทาง ลูกค้าต้องมัดจำเป็นจำนวนเงิน 500 บาทนะค่ะ เพื่อเป็นการล็อครถคันดัีงกล่าวให้ลูกค้า

2.เมื่อเดินทางมาถึงน้ำหนึ่งมีบริการรับส่งฟรีในพื้นที่ อ.หัวหิน ส่งฟรีตามโรงแรม ที่พัก สถานีรถไฟ สถานี บขส. ตลอดจน สนามบิน เราบริการรับส่งฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

3.เมื่อลูกค้ารับรถทำสัญญา ลูกค้าชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือ พร้อมเงินประกันเป็นเงินสด 2000 บาท ซึ่งจะคืนให้กรณี รถกลับมาสภาพปกติ ไม่เบียด ไม่ชน ไม่เกิดรอยเพิ่มเติม น้ำน้ำกลับมาเท่าเดิม

4.น้ำมัน ร้านน้ำหนึ่งเป็นร้านเดียวในหัวหินที่มีน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังทุกคัน เพื่อสะดวกในการเติมของลูกค้าและไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า

5.กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถของน้ำหนึ่งมีประกันชั้นหนึ่ง ทุกคัน แต่หากเกิดจากความประมาท ถอยเบียดไม่มีคู่กรณี หรือลุกค้านำรถไปใช้ในการแข่งขัน ทำผิดกฎหมาย ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดค่ะ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 57 : 22:12 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247
หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 07:01 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 22:47 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 57 : 23:17 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 57 : 18:57 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 57 : 23:06 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 57 : 06:52 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 57 : 18:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 19:46 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 10:11 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


เสียงตอบรับจากลุกค้าที่มาใช้บริการ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57 : 14:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 57 : 11:46 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 57 : 09:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 57 : 08:30 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 3 ม.ค. 58 : 20:58 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 3 ม.ค. 58 : 20:59 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 3 ม.ค. 58 : 21:00 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะค่ะ น้ำหนึ่งพร้อมบริการและปรับปรุงการบริการให้ดีที่สุดค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 080-9795248 และเบอร์สำรอง 080-9795247 หรือ ID Line: nbnb2526 คะ/ขอบคุณคะ

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59 : 21:39 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่ง บริการรับส่งฟรี!! ในหัวหิน และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท วีออส เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ยาริส เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 900บาทต่อวัน มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน โตโยต้าอัลติสเกียร์ออโต้ 1000บาทต่อวัน มาสด้า 3เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน ฟอร์จูนเนอร์ เกียร์ออโต้ 2000บาทต่อวัน หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 ,0809795247,Id Line:nbnb2526

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 59 : 21:44 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่ง บริการรับส่งฟรี!! ในหัวหิน และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท วีออส เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ยาริส เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 900บาทต่อวัน มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน โตโยต้าอัลติสเกียร์ออโต้ 1000บาทต่อวัน มาสด้า 3เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน ฟอร์จูนเนอร์ เกียร์ออโต้ 2000บาทต่อวัน หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 ,0809795247,Id Line:nbnb2526

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 59 : 23:10 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 59 : 23:55 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 59 : 00:03 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 59 : 16:07 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 59 : 23:05 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


บริการรถเช่าแบบขับเอง ไม่ผ่านนายหน้า ไม่ผ่านโต๊ะ สำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวเพชรบุรี หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก บริการส่งฟรี ในพื้นที่เขต หัวหิน ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
นิววีออส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
นิวยาริส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 2013 เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ 2012 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค 2012 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฯลฯ

และรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นนะค่ะ
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 / คุณบอย 0809795247 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก ไม่มีอัพราคาแม้วันหยุดเทศกาล>__

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 6 มิ.ย. 59 : 23:07 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  


บริการรถเช่าแบบขับเอง ไม่ผ่านนายหน้า ไม่ผ่านโต๊ะ สำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวเพชรบุรี หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก บริการส่งฟรี ในพื้นที่เขต หัวหิน ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
นิววีออส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
นิวยาริส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 2013 เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ 2012 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค 2012 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฯลฯ

และรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นนะค่ะ
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 / คุณบอย 0809795247 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก ไม่มีอัพราคาแม้วันหยุดเทศกาล>__

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 59 : 20:33 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าแบบขับเอง ไม่ผ่านนายหน้า ไม่ผ่านโต๊ะ สำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวเพชรบุรี หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก บริการส่งฟรี ในพื้นที่เขต หัวหิน ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
นิววีออส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
นิวยาริส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 2013 เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ 2012 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค 2012 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฯลฯ

และรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นนะค่ะ
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 / คุณบอย 0809795247 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก ไม่มีอัพราคาแม้วันหยุดเทศกาล>__

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 8 ก.พ. 60 : 21:22 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าแบบขับเอง ไม่ผ่านนายหน้า ไม่ผ่านโต๊ะ สำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวเพชรบุรี หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 900 บาท รถเช่า รถใหม่ ราคาถูก บริการส่งฟรี ในพื้นที่เขต หัวหิน ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
นิววีออส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
นิวยาริส 2015 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 2013 เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ 2012 เกียร์ออโต้ 900 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค 2012 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฯลฯ

และรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นนะค่ะ
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 / คุณบอย 0809795247 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 60 : 09:30 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 9 เม.ย. 60 : 14:07 น.  โดย : คุณเหมียว  


บริการรถรับจ้าง พาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รอบเมือง หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี สามร้อยยอด ด้วยคนขับรถชำนาญในพื้นที่ รู้จักเส้นทางอย่างดี ไม่ต้องกลัวหลงทาง และเสียเวลา สำหรับมาเป็นหมู่คณะ หรือ แบ็กแพค สะดวก รวดเร็ว รับ-ส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

บริการไปรับ - ส่ง ถึงโรงแรม ที่พัก สนามบิน ท่ารถ หรือจุดนัดพบ ราคาตกลงกันได้
เหมาเที่ยวทั้งวันหรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองก็ได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวน(รถที่ให้บริการ) คนและเวลา
บริการด้วยความเป็นมิตร สะดวก ปลอดภัย หายห่วง ไม่ต้องกลัวรถหาย ไม่ต้องกังวลหาที่จอดรถ
หรือต้องการเช่ารถเพื่อขับเองก็สอบถามมาได้

รับประกันความพึงพอใจ และความปลอดภัย หายห่วงเพราะเรามีวินเป็นหลักแหล่ง รถวิ่งประจำทางด้วย ตรวจสอบได้ จากลูกค้าหลายท่าน

ติดต่อด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร 097- 1426116 คุณเหมียว

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 60 : 21:53 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 60 : 22:44 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795248 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 60 : 18:35 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 60 : 08:20 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 60 : 07:52 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 61 : 21:48 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 61 : 22:11 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 61 : 20:06 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 61 : 22:16 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 2 ส.ค. 61 : 21:56 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 4 ส.ค. 61 : 23:23 น.  โดย : น้ำหนึ่ง  

รถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 63 : 17:31 น.  โดย : pucid juradung  

ถเช่าหัวหิน...บริการรถเช่าโดยไม่ผ่านนายหน้าสำหรับผู้เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำ หรือเดินทางพักผ่อนยังต่างจังหวัด เป็นรถเช่าแบบผู้เช่าขับเองค่ะ..มีประกันชั้นหนึ่งทุกคันและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ ราคาไม่ผ่านหน้าหน้าเริ่มต้นที่ 800 บาท
วีออส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ยาริส เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 2 เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
มาสด้า 3 เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิตี้ เกียร์ออโต้ 800 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซิวิค เกียร์ออโต้ 1000 บาทต่อวัน
ฮอนด้าซีอาร์วี เกียร์ออโต้ 1200 บาทต่อวัน
รถยนต์กระบะแค็ป เกียร์ธรรมดา 1000 บาทต่อวัน
หรือประสงค์จะเช่ารายเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0809795247-48 คุณน้ำหนึ่ง คุณบอย ไอดีไลน์ nbnb2526 หรือ
boy_pt1 เจ้าของเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะ รถเช่าแบบขับเองทั้งชะอำ หัวหิน หรือต่างจังหวัด

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว