Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  
ทรงพระเจริญ (J)
โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 12:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 2001 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:19 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2002 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2003 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2004 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2005 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2006 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 57 : 16:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2007 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2008 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2009 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2010 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2011 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2012 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2013 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2014 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 12:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2015 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 12:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2016 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 12:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2017 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 13:52 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2018 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:01 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2019 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:02 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2020 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2021 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2022 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:04 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2023 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:05 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2024 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2025 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:07 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2026 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:08 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2027 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2028 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:10 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2029 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:11 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2030 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:12 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2031 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:14 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2032 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:15 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2033 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ

 
ความเห็นที่ 2034 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2035 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2036 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2037 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2038 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2039 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2040 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2041 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2042 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2043 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2044 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2045 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2046 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2047 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 57 : 14:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทรงสระหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2048 โพสเมื่อ : 5 ธ.ค. 57 : 10:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2049 โพสเมื่อ : 5 ธ.ค. 57 : 13:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2050 โพสเมื่อ : 5 ธ.ค. 57 : 13:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2051 โพสเมื่อ : 5 ธ.ค. 57 : 13:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2052 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เราจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 2053 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว