Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 57 : 07:55 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

 
ความเห็นที่ 1401 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 1402 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 1403 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 57 : 18:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 1404 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1405 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1406 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:31 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1407 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1408 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1409 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:32 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1410 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  


การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1411 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1412 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1413 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1414 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:38 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1415 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:39 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1416 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:41 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1417 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:42 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1418 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:43 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1419 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1420 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 14:44 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1421 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 15:56 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 1422 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1423 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1424 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1425 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:22 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1426 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1427 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:23 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1428 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1429 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1430 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 1431 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 1432 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:26 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 1433 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:28 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1434 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  


ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1435 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:29 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1436 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1437 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1438 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:30 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1439 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1440 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1441 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:33 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1442 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1443 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1444 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:34 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1445 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:35 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1446 โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 57 : 21:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1447 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่

 
ความเห็นที่ 1448 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่

 
ความเห็นที่ 1449 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1450 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1451 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:20 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1452 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:21 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1453 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:24 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1454 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1455 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1456 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:25 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1457 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 13:36 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1458 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 16:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1459 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 16:09 น.  โดย : กรมทหารพรานที่41  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1460 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 57 : 02:22 น.  โดย : love the king  

ประชาชนร้อยดวงใจไทยทั้งผอง
จักปรองดองรวมหัวใจมิห่างหาย
จักเทิดทูนเหนือเกล้าพระทรงชัย
จักทำดีดำรงค์ไว้ชาติพงศ์พันธ์

 
ความเห็นที่ 1461 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 12:03 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ 41  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 1462 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1463 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:45 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1464 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:38 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1465 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:02 น.  โดย : ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1466 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 1467 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:39 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 1468 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 1469 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 1470 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 1471 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 1472 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:37 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 1473 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:24 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1474 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:59 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1475 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 09:05 น.  โดย : รพศ1พัน1  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 1476 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 1477 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1478 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1479 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 57 : 13:37 น.  โดย : ช.พัน.9  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1480 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 57 : 13:38 น.  โดย : ช.พัน.9  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1481 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 57 : 18:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1482 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 1483 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57 : 14:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1484 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:19 น.  โดย : รพศ1พัน1  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1485 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1486 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1487 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:06 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว